Voor alle info van het beegdens verenigingsleven kijk op www.trefpuntbeegden.nl

Blad BieŽgdje

Voor onze abonnees,

De adresband van het septembernummer -3 - 2016 bevat voor onze abonnees een verzoek ter controle van hun adresgegevens. Voor diegene die de adresband niet meer bijdehand hebben staat hier nogmaals het bericht!

 

Beste abonnee,

U ontvangt dit blad door middel van het adres op de adresband.
Het komt echter voor dat deze gegevens niet helemaal correct zijn
en/of in de loop van de tijd veranderd zijn.
Wij vinden het van belang dat de juiste adresgegevens vermeld staan.
Daarom willen we u vragen de gegevens te controleren.
Wij verzoeken u tevens om uw e-mailadres (voor zover voorhanden) daarbij te vermelden.
In deze digitale tijd is het handig om ook via deze weg met u te kunnen communiceren.
U kunt de gegevens per e-mail aan ons toesturen, onder vermelding van uw abonneenummer
( zie adres op de voorzijde), of per post: Heerstraat Zuid 3 6099 AE Beegden.
Direct in de brievenbus kan natuurlijk ook.
Voor uw medewerking in dezen zeggen we u hartelijk dank.

SWHB 

 

 

 

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt minimaal drie keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste 24 pagina's.
De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

Begin Augustus  is het  Zomer nummer van 2017-2 verschenen.
Ook hierin een prachtige verzameling​ van interessante stukken.

Deze keer met prachtige kleurenafbeeldingen.


Inhoud: Pagina:
Van de Redactie 3
Voertuigen met een P-nummer (3)        3
Sjaak Delissen(1909-1994), 
parlevinker, groenteboer en winkelier   5
Van Juffers en Libellen                         9
Tour de France 2017                            12
Een zandbedje voor de mierenleeuw    13    
In Memoriam Pim Lentz                        16
Fotoarchief                                          20
Van eenden en zo                                 21
Gerrit Gubbels (1919-1977) 
“De Tijger Van Beegden”                      24    
Memorieboek parochie Beegden (14)     27
Boogsport in Beegden (10)                    29
Reactie van een lezer                           30
Koninklijke onderscheiding                   30
Overledenen 31-3 / 22-7 / 2017            31
 

 

Wenst u abonnee te worden of wilt
u meer informatie stuur ons dan een 
Email en wij nemen contact met u op.
* zie ook laatste pagina!

 

Redactie:
Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopy voor het volgende nummer  Herfst  2017 -3
​gaarne voor 15 sept 2017 aanleveren op:

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
     Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden
     Abonnee/donateur € 17,- per jaar

     Voor post abonnees geld een toeslag.
     Losse nummers € 6.00.

     Voor de goede orde is hier ons
     IBAN nummer :

     Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89