Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad BieŽgdje

   

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt minimaal drie keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste 24 pagina's.
De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

25 maart 2019  is het  voorjaar nummer van 2019-1  verschenen.
Ook hierin wederom  mooie verhalen leuke nieuwtjes.

 

O.a.

Inhoudsopgave:
Van de redactie                        03
Uit ons Foto archief                  03
Een bijzondere verzameling      04 
Baas boven Baas                       09
Foto Heukske                           12
Oude spreuken en gezegden     13
Voertuigen met een P nr.(8)      14
Boogsport in Beegden (16)        17
Broedvogels Beegderheide        20
Kroniek 2018                            22         

 

Redactie : Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopy voor het volgende nummer  zomer 2019 - 2
​gaarne voor 1 juni aanleveren op:

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
     Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden


     Abonnee/donateur € 17,- per jaar

     Voor post abonnees geld een toeslag.
     Losse nummers € 6.00.

     Voor de goede orde is hier ons
     IBAN nummer :

     Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89