Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad Bieegdje

Winter  2021- 4

Het Winter nummer van Bieëgdje is uit.  

Ruim 20 Jaar  heeft dit blad er nu al op zitten.
Door de jaren heen zijn is er steeds  aanpassingen aan de Layout
doorgevoerd. Dit is het tweede nummer  met de nieuwe lay-out

Deze is met veel enthousiasme ontvangen

het blad is aangepast aan de mogelijkheden die er nu zijn. 
Het blad is volledig in kleur en heeft een meer open karakter.
E.a. is  doorgevoerd met de intentie van een blad uit te geven
dat zijn eigen kenmerken  heeft behouden  maar toch meegaat in de
bewegingen van de huidige tijd.

We wensen onze abonnees veel leesplezier!

 

 

Op 8 december is verschenen het winternummer

2021- 4 van ons Blad Bieëgdje.

Ook in dit blad  wederom mooie oude en nieuwe
gebeurtenissen in en om Bieëgdje 

O.a  

Van de redactie / herderkes 03
Krantenknipsels 04
In memoriam 6/7
Uit ons archief 8/9
Het dagboek van Harrie Baeten (slot) 10
Memorieboek 25 14
Tien jaar ommetje 2 18
Negenennegentig - honderd 21
Archeoroute 22
Hofstede de Caberg 24
Boogsport 28
De Zank in coronatijd 30
Info / fotoheukske 32
Flora en fauna 33
Raadsels/puzzels 37
Overledenen 38
Effe plat puzzele 39
Toen & Noe 40
 

Redactie : Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopij voor het volgende nummer  winter 2022-1
​gaarne aanleveren voor 1 februari :

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden


Abonnee/donateur € 20,- per jaar  (met ingang van 1 jan. 2022)

Voor post abonnees geld een toeslag van € 5,-

Losse nummers € 6.00.

Voor de goede orde is hier ons
IBAN nummer :

Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89

 

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt minimaal drie keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste
24 pagina's.

 

Speciaal! Reeds eerder verschenen de  2 onderstaande extra dikke nummers van Bieëgdje.

 

   

De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

Het najaarsjaars nummer van Bieëgdje, onze kroniek kwam in week 45 uit.
Het draagt als Thema 75 jaar Bevrijding in Limburg.

Dit nummer is huis aan huis in Beegden verspreid.

 

Het Jubileumnummer voorjaar 2020-1. is heel positief ontvangen.
Deze uitgave is een kadootje van de jubilerende Heemkundevereniging Beegden,
en is in heel Beegden huis aan huis bezorgd.

Met deze uitgave heeft de Heemkunde het jubileumjaar 2020 geopend.

 

 

Dit blad bevat o.a de volgende verhalen en artikelen.

 

Van de redactie 03

Voorwoord Burgemeester 04
Voorwoord Voorzitter 05
Amerikaanse vindt 
haar roots in Beegden 07
Oorlogsdagboek J.v.Herten 10
Kei van Bieëgdje 2020 14
Boterfabriek De Boterkoe 15
Kroniek 2019 22
75 jaar bevrijding 24
Mijn fietstocht naar 
Santiago de Compostella 32
Het Oorlogsdagboek van
Harrie Baeten (2) 35
Van ‘t hieël verke gevraete 40
Belgische trekpaarden (knol) in Beegden 43
Overledenen 47

 

Deze beide nummers zijn nog steeds verkrijbaar via Info@heemkundebeegden.nl