Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad Bieegdje

Op 1 oktoberi verscheen het herfstnummer van ons Blad Bieëgdje.

Ook in dit blad  eeen diversiteit aan verhalen. 

O.a  

 

Inhoudsopgave:
Van de redactie      03
Toeter Thijs                04
Mia Welles - Scholtz      06
Samen 300 jaar      14
Clubsupport 2020 Rabobank    15
Krantenknipsels (1)                      16           
Overledenen juli/sept.2020     18
Memorieboek
parochie Beegden (21)            19    
Voorpagina extra           24
Dagboek van Harry Baeten (4)          25
Fotoheukske                           30
KVW-2020 Coronaproof           31
Brand in schuur Pannehaof      35
Boogsport in Beegden (17)      36
Verboden te vissen                 39

 

Redactie : Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopy voor het volgende nummer  winter 2020
​gaarne voor 1 dec. 2020 aanleveren op:

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden


Abonnee/donateur € 17,- per jaar

Voor post abonnees geld een toeslag.
Losse nummers € 6.00.

Voor de goede orde is hier ons
IBAN nummer :

Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89

 

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt minimaal drie keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste
24 pagina's.

 

Reeds eerder verschenen de  2 onderstaande extra dikke nummers van Bieëgdje.

 

   

De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

Het najaarsjaars nummer van Bieëgdje, onze kroniek kwam in week 45 uit.
Het draagt als Thema 75 jaar Bevrijding in Limburg.

Dit nummer is huis aan huis in Beegden verspreid.

 

Het Jubileumnummer voorjaar 2020-1. is heel positief ontvangen.
Deze uitgave is een kadootje van de jubilerende Heemkundevereniging Beegden,
en is in heel Beegden huis aan huis bezorgd.

Met deze uitgave heeft de Heemkunde het jubileumjaar 2020 geopend.

 

 

Dit blad bevat o.a de volgende verhalen en artikelen.

 

Van de redactie 03

Voorwoord Burgemeester 04
Voorwoord Voorzitter 05
Amerikaanse vindt 
haar roots in Beegden 07
Oorlogsdagboek J.v.Herten 10
Kei van Bieëgdje 2020 14
Boterfabriek De Boterkoe 15
Kroniek 2019 22
75 jaar bevrijding 24
Mijn fietstocht naar 
Santiago de Compostella 32
Het Oorlogsdagboek van
Harrie Baeten (2) 35
Van ‘t hieël verke gevraete 40
Belgische trekpaarden (knol) in Beegden 43
Overledenen 47