Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad BieŽgdje

 

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt minimaal drie keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste 24 pagina's.
De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

25 maart 2018  is het  voorjaar nummer van 2018-1  verschenen.
Ook hierin wederom  mooie verhalen leuke nieuwtjes.

 


Inhoudsopgave:
Van de redactie                       03
Nieuwe Kaarsenbak                  03

Harry Clerx, ereburger              
    van Beegden                        04
Overledenen                            12
Rectificatie                             13
De beuk van Bieëgdje              14
Krijtenberg in beweging (2)     16
Boekuitgave Handboogsport     18
Kunstschatten” in parochiekerk    
Beegden                                  19
Boogsport in Beegden (13)       22
Memorieboek 
parochie Beegden (17)            24
Kroniek 2017                           30
Brutale Diefstal                       31 
 

 

 

Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopy voor het volgende nummer  lente  2018 - 2
​gaarne voor 15 juni. aanleveren op:

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
     Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden
     Abonnee/donateur € 17,- per jaar

     Voor post abonnees geld een toeslag.
     Losse nummers € 6.00.

     Voor de goede orde is hier ons
     IBAN nummer :

     Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89