Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad Bie�gdje

   

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt minimaal drie keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste 24 pagina's.
De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

Het najaarsjaars nummer van Bieëgdje, onze kroniek is in voorbereiding.
et draagt als Thema 75 jaar Bevrijding in Limburg.

We houden u op de hoogte!

 

Redactie : Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopy voor het volgende nummer  zomer 2019 - 2
​gaarne voor 1 juni aanleveren op:

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
     Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden


     Abonnee/donateur € 17,- per jaar

     Voor post abonnees geld een toeslag.
     Losse nummers € 6.00.

     Voor de goede orde is hier ons
     IBAN nummer :

     Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89