Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad Bieegdje

Hier beneden staan de oplossingen van de puzzels uit de laatste 2 nummers van
ons blad Bieëgdje!

 

Voor meer info over het blad Bieëgdje, scrol naar beneden!

 

Bieëgdje Zomer 2024-2  Oplossing puzzel 15 :

 

 

Bieëgdje Lente 2024-1   Oplossing puzzel 14 : VERSLAGGEVER 

 

 

Het Zomer nummer van Bieëgdje 2024-2
is uit!

Ja zeker, het zonnetje schijnt en ook het zomernummer van Bieëgdje is uit! Komende dagen valt het bij onze abonnees weer op de mat. Ook dit nummer 48 pagina's dik bevat weer een keur van verhalen en berichten uit en over ons dorp. Heeft u nog geen kennis gemaakt met ons blad laat het ons weten. Van de reeds verschenen nummers is er nog een beperkte voorraad voorhanden.
Een berichtje naar de redactie is voldoende.
Email naar: redactie@heemkundebeegden.nl of bel gewoon
0475 572749. In de Bieëgdjer AGENDA vind u ook meer info over de Werkgroep Heemkunde Beegden.

 

 

In dit nummer o.a.


colofon
Wat guftj ‘t deze kieër....
15 jaar Open Inloop 04
Dagboek van Theo Görtz II-2
Puzzels/raadsels Harry Clerx
Uit ons archief 12
Overledenen
In Memoriam Frans Stassen
In Memoriam Antoon Visschedijk
Herbouw Annakapel deel 2
Mathieu Linssen 3
Funerair erfgoed
De poorten van heden
Oet de lócht                                                                                                                      
100 jaar Hebes
Toen & Noe 47
De reus

 

Redactie : Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopij voor het volgende nummer lente 2024- 1
​gaarne aanleveren voor 15 februari 2024

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden


Abonnee/donateur € 20,- per jaar  

Voor post abonnees geld een toeslag van € 5,-

Losse nummers € 6.00.

Voor de goede orde is hier ons
IBAN nummer :

Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89

 

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt vier keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste
32 pagina's.

 

Speciaal! Reeds eerder verschenen de  2 onderstaande extra dikke nummers van Bieëgdje.

 

   

De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

Het najaarsjaars nummer van Bieëgdje, onze kroniek kwam in week 45 uit.
Het draagt als Thema 75 jaar Bevrijding in Limburg.

Dit nummer is huis aan huis in Beegden verspreid.

 

Het Jubileumnummer voorjaar 2020-1. is heel positief ontvangen.
Deze uitgave is een kadootje van de jubilerende Heemkundevereniging Beegden,
en is in heel Beegden huis aan huis bezorgd.

Met deze uitgave heeft de Heemkunde het jubileumjaar 2020 geopend.

 

 

Dit blad bevat o.a de volgende verhalen en artikelen.

 

Van de redactie 03

Voorwoord Burgemeester 04
Voorwoord Voorzitter 05
Amerikaanse vindt 
haar roots in Beegden 07
Oorlogsdagboek J.v.Herten 10
Kei van Bieëgdje 2020 14
Boterfabriek De Boterkoe 15
Kroniek 2019 22
75 jaar bevrijding 24
Mijn fietstocht naar 
Santiago de Compostella 32
Het Oorlogsdagboek van
Harrie Baeten (2) 35
Van ‘t hieël verke gevraete 40
Belgische trekpaarden (knol) in Beegden 43
Overledenen 47

 

Deze beide nummers zijn nog steeds verkrijbaar via Info@heemkundebeegden.nl