Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad Bieegdje

Begin maart 2021 verschijnt het Lente nummer van Bieëgdje.
Een nieuwejaargang staat voor de deur 2021.
Nu we meer mogelijkheden hebben om het blad meer naar de huidige tijd aan te passen
zullen we dat met deze nieuwe jaargang gaan doorvoeren. 
Nee hoor geen spectaculaire wijzingen maar wel een frissere en ruimere opzet van de vertrouwde inhoud. U kunt na 20 jaar Heemkunde blijven genieten van een blad wat zowel het verleden als het heden bij u thuisbrengt.
Ook nu in 2021 wensen we u veel lees-kijkplezier met Bieëgdje. 

 

 

Op 9 december is verschenen het winternummer 2020-4 van ons Blad Bieëgdje.

Ook in dit blad  eeen diversiteit aan verhalen. 

O.a  

 

I
Inhoudsopgave:
Van de redactie                       03
Rock-‘n-Roll in Beegden          04
Krantenknipsels (2)                 12
Pierre Derckx                          14
Dagboek van Harry Baeten 5   20
Kruistocht volbracht                25
Kirmes in Bieëgdje                  28
Memorieboek 
Parochie Beegden (22)            31
Overledenen sept/dec.2020   35
Generaties Fransen                 36
Fotoheukske                           38
December 2020                      39
Clubsupport 2020 Rabobank   40         

 

Redactie : Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopy voor het volgende nummer  voorjaar 2021
​gaarne voor 8 februari. 2021 aanleveren op:

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden


Abonnee/donateur € 17,- per jaar

Voor post abonnees geld een toeslag.
Losse nummers € 6.00.

Voor de goede orde is hier ons
IBAN nummer :

Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89

 

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt minimaal drie keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste
24 pagina's.

 

Reeds eerder verschenen de  2 onderstaande extra dikke nummers van Bieëgdje.

 

   

De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

Het najaarsjaars nummer van Bieëgdje, onze kroniek kwam in week 45 uit.
Het draagt als Thema 75 jaar Bevrijding in Limburg.

Dit nummer is huis aan huis in Beegden verspreid.

 

Het Jubileumnummer voorjaar 2020-1. is heel positief ontvangen.
Deze uitgave is een kadootje van de jubilerende Heemkundevereniging Beegden,
en is in heel Beegden huis aan huis bezorgd.

Met deze uitgave heeft de Heemkunde het jubileumjaar 2020 geopend.

 

 

Dit blad bevat o.a de volgende verhalen en artikelen.

 

Van de redactie 03

Voorwoord Burgemeester 04
Voorwoord Voorzitter 05
Amerikaanse vindt 
haar roots in Beegden 07
Oorlogsdagboek J.v.Herten 10
Kei van Bieëgdje 2020 14
Boterfabriek De Boterkoe 15
Kroniek 2019 22
75 jaar bevrijding 24
Mijn fietstocht naar 
Santiago de Compostella 32
Het Oorlogsdagboek van
Harrie Baeten (2) 35
Van ‘t hieël verke gevraete 40
Belgische trekpaarden (knol) in Beegden 43
Overledenen 47

 

Deze beide nummers zijn nog steeds verkrijbaar via Info@heemkundebeegden.nl