Welkom bij de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden.

Blad Bieegdje

Zomer  2023- 2

Het zomer nummer van Bieëgdje  komt binnenkort uit.  

Ruim 22 Jaar  heeft dit blad er nu al op zitten.
Door de jaren heen zijn is er steeds  aanpassingen aan de Layout
doorgevoerd. Ook in 2023 hebben  we daar waar nodig is de verbeteringen doorgevoerd

Het blad is volledig in kleur en heeft een meer open karakter.
E.a. is  doorgevoerd met de intentie van een blad uit te geven
dat zijn eigen kenmerken  heeft behouden  maar toch meegaat in de
bewegingen van de huidige tijd.

We wensen onze abonnees veel leesplezier!In dit nummer o.a.


Wat guftj ‘t deze Kieër 03
Overledenen 03
Memorieboek 28 Slot 04
Krantenknipsels 06
Oet de locht 08
Jan Oscar Janssen Jan de nikker 10
40 jaar kapel op ‘t kruuts 19
Fotoheukske 24
Frietje met.... 25
De verdwenen boerderij op de Servaasstraat 32
Herstel wegkruisen 38
Puzzels/raadsels Harry Clerx 40


 

 

 

 

Redactie : Louis Noblesse, Wim Willems,
Frans Mertens, Josè de Kwaadsteniet

 

Kopij voor het volgende nummer  lente 2023- 3
​gaarne aanleveren voor 15 augustus 2023

redactie@heemkundebeegden.nl

of op onderstaand redactieadres

Redactieadres:
Heerstraat zuid 3 6099AE Beegden


Abonnee/donateur € 20,- per jaar  

Voor post abonnees geld een toeslag van € 5,-

Losse nummers € 6.00.

Voor de goede orde is hier ons
IBAN nummer :

Banknummer is : NL71 RABO 0104 8165 89

 

Het periodiek 'Bieëgdje' is een uitgave van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden

'Bieëgdje' verschijnt vier keer per jaar.  Iedere uitgave bestaat uit ten minste
32 pagina's.

 

Speciaal! Reeds eerder verschenen de  2 onderstaande extra dikke nummers van Bieëgdje.

 

   

De inhoud is zeer gevarieerd met verhalen uit het heden en verleden.

Het najaarsjaars nummer van Bieëgdje, onze kroniek kwam in week 45 uit.
Het draagt als Thema 75 jaar Bevrijding in Limburg.

Dit nummer is huis aan huis in Beegden verspreid.

 

Het Jubileumnummer voorjaar 2020-1. is heel positief ontvangen.
Deze uitgave is een kadootje van de jubilerende Heemkundevereniging Beegden,
en is in heel Beegden huis aan huis bezorgd.

Met deze uitgave heeft de Heemkunde het jubileumjaar 2020 geopend.

 

 

Dit blad bevat o.a de volgende verhalen en artikelen.

 

Van de redactie 03

Voorwoord Burgemeester 04
Voorwoord Voorzitter 05
Amerikaanse vindt 
haar roots in Beegden 07
Oorlogsdagboek J.v.Herten 10
Kei van Bieëgdje 2020 14
Boterfabriek De Boterkoe 15
Kroniek 2019 22
75 jaar bevrijding 24
Mijn fietstocht naar 
Santiago de Compostella 32
Het Oorlogsdagboek van
Harrie Baeten (2) 35
Van ‘t hieël verke gevraete 40
Belgische trekpaarden (knol) in Beegden 43
Overledenen 47

 

Deze beide nummers zijn nog steeds verkrijbaar via Info@heemkundebeegden.nl